Πίσω

eng_pl_Ugreen-HDMI-2x-HDMI-splitter-switcher-1-4v-CEC-3D-HDCP1-4-4K-30Hz-10-2Gbps-EDID-black-50966-57408_1